Η Τραπεζαρία - Επιστροφή στην Αγγελία
Η Τραπεζαρία
Η κρατική τραπεζαρία, η οποία τώρα οι έδρες τουλάχιστον 140 φιλοξενουμένους, ήταν αρχικά πολύ μικρότερες και εχρησίμευσαν στους διάφορους χρόνους ως ένα δωμάτιο σχεδίων, ένα γραφείο, και το δωμάτιο γραφείου. Μέχρι που η κυβέρνηση του Andrew Τζάκσον ήταν κάλεσε την κρατική τραπεζαρία, αν και ήταν χρησιμοποιημένη για τα επίσημα γεύματα από τους προηγούμενους Προέδρους.
Η Σελίδα Σχηματίστηκε σε 0.020 δευτερόλεπτα